Яндекс.Метрика
Андреевская Застава
13.01.2010
<p><em>База отдыха &quot;Андреевская застава&quot; </em></p> <p><em>Фото Андрея Рагули</em></p> <p><strong><font face="Tahoma"><font size="2">Справки по тел.: (845-2) 468-771, 8-905-325-26-78</font></font></strong></p>